Εγχειρίδιο – Οδηγός για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης

Share:

Αναρτήθηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης το «Εγχειρίδιο – Οδηγός για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης», στη διαδρομή www.minadmin.gov.gr – Διοικητική Ανασυγκρότηση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Το Εγχειρίδιο έχει σκοπό να εξειδικεύσει την περιγραφόμενη από τον ν. 4369/2016 διαδικασία της δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων, να παρουσιάσει ορθές πρακτικές και την ακολουθούμενη μεθοδολογία σε συνδυασμό με ανάλογες τεχνικές και παραδείγματα, ώστε να βοηθηθούν στον μέγιστο βαθμό τόσο τα μέλη των αρμοδίων οργάνων για την πραγματοποίηση της συνέντευξης όσο και οι υποψήφιοι.

Η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα για την εκτίμηση της συνολικής καταλληλότητας των υποψήφιων προϊσταμένων. Σε συνδυασμό με τα τυπικά προσόντα και την ανάλογη εμπειρία, με τη δομημένη συνέντευξη τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων θα αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα του υποψηφίου, τις δεξιότητές και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης που θα κληθεί να αναλάβει.

Η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης αναδεικνύεται σε μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για την ανανέωση της κουλτούρας επιλογής στελεχών στις ανώτερες θέσεις της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και είναι ένα από τα βασικά «κλειδιά» του μεταρρυθμιστικού σχεδίου της κυβέρνησης για την αποκομματικοποίηση και ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης.

Το «Εγχειρίδιο – Οδηγός για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης» κατοχυρώνει την αξιοκρατική και διαφανή επιλογή των στελεχών του δημοσίου τομέα που θα κληθούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Source: Ellada

Previous Article

Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και χρήση εξωτερικού απινιδωτή

Next Article

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων τη Δευτέρα 12 Ιουνίου

Σχετικά άρθρα