Συνάντηση ΕΔΟΑΟ με τον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης – προγραμματισμός δράσεων

Share:

Τρία θέματα κρίσιμης σημασίας για τον αμπελοοινικό κλάδο, με το ένα εξ αυτών -την κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί – να έχει επείγοντα χαρακτήρα, έθεσε ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ κ. Βαγγέλης Αργύρης στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου. Τόσο ο κ. Αργύρης όσο και άλλα μέλη του ΔΣ της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου, που συμμετείχαν εκπροσωπώντας και τον ΣΕΟ και την ΚΕΟΣΟΕ  (o Πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ κ. Χρήστος Μάρκου και ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΟΑΟ και αντιπρόεδρος του ΣΕΟ κ. Γιάννης Βογιατζής μεταξύ άλλων), μίλησαν για το θέμα και κάλεσαν την Κυβέρνηση  να προχωρήσει δίχως άλλη καθυστέρηση στην κατάργηση του καταστροφικού φόρου, καθώς αποδεδειγμένα πλέον καταστρέφει τις δομές του κλάδου, ευνοώντας τα παρασιτικά κυκλώματα.

Τα άλλα θέματα που τέθηκαν, είναι: η συμβολή της Πολιτείας στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την αμπελουργία και η αξιοποίηση από τον κλάδο μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων (παλαιό οινοποιείο) και των εκτάσεων των πρώην βασιλικών κτημάτων Τατοΐου, όπου θα δημιουργηθεί μια κιβωτός των ελληνικών ποικιλιών, στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης Ακαδημίας Οίνου.

Η αντιπροσωπεία του κλάδου ζήτησε επίσης από τον κ. Αποστόλου να ενισχύσει με την παρουσία του τις επικείμενες (14 – 26 Ιουνίου) εκδηλώσεις προβολής του ελληνικού οίνου στην Αυστραλία και του επέδωσε σχετική πρόσκληση συμμετοχής.

Στην πρώτη, εν τω μεταξύ, συνεδρίαση του ΔΣ της οργάνωσης από την ανάληψη της προεδρίας από τον κ. Αργύρη, υπήρξε εποικοδομητικός διάλογος με ανταλλαγή απόψεων  για την περαιτέρω ενδυνάμωση της ΕΔΟΑΟ και την ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα  των προγραμμάτων που υλοποιεί και  των  παρεμβάσεων της. Εγκρίθηκε επίσης  ο προγραμματισμός δράσης της επόμενης διετίας, που δόθηκε ήδη και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δράσεις – Στόχοι:

Προβολή – Προώθηση

Είναι ο τομέας στον οποίο η ΕΔΟΑΟ έχει ήδη αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα τόσο με την εκπόνηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το  Ελληνικό κρασί στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές,  όσο και με την εφαρμογή του κυρίως στις αγορές των Τρίτων χωρών, όπου καταγράφονται θετικά αποτελέσματα στον όγκο και την αξία των εξαγωγών του ελληνικού κρασιού.

Στο πλαίσιο αυτό  προτείνονται:

α) συνέχιση των προγραμμάτων προώθησης στις Τρίτες χώρες και επέκτασή τους στην εσωτερική αγορά των χωρών της Ε.Ε. αλλά και της Ελλάδας

β) επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου

γ) επικαιροποίηση του θεσμού των κρασιών πρεσβευτών

δ) συνεργασία με φορείς όπως η Enterprise Greece

ε) Workshop για επί μέρους αγορές

στ) εφαρμογή του θεσμού των Πρεσβευτών των Wines of Greece από πρόσωπα υψηλού κύρους στις κύριες αγορές

Αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει η ΕΔΟΑΟ, στόχο της θα πρέπει να αποτελέσει, μεταξύ άλλων,  η βελτίωση του κεντρικού ρόλου διαχείρισης των «Wines of Greece» από το θεσμοθετημένο Όργανο διαχείρισης της εθνικής οινικής οντότητας. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί, ελλείψει άλλων οργάνων, μια minimum ευθυγράμμιση των φορέων διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που αφορούν στον κλάδο στο πλαίσιο του Οργάνου αυτού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Enterprise Greece, προκειμένου να δημιουργούνται συνθήκες ευρύτερου συντονισμού και συνεννόησης.

Στρατηγικός σχεδιασμός για το αμπέλι

Το αμπέλι δεν μπορεί παρά να αποτελεί από τις πρώτες προτεραιότητες στους σχεδιασμούς μας ως φυσική  αφετηρία όλου του αμπελοοινικού κύκλου.

Η επιτυχημένη πορεία στον τομέα Προβολή-Προώθηση πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί από οινοποιία και αμπελουργία σύγχρονη, βιώσιμη, ανταγωνιστική που διευρύνει κερδοφορία και αμπελουργικό εισόδημα.

Έχουμε ήδη συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο αρχών για την προσέγγιση του σχεδιασμού της ελληνικής αμπελουργίας.

Κύρια επιδίωξη του αμπελοοινικού τομέα είναι η ενίσχυση της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας στον τόπο μας, η δημιουργία μιας πιο ευημερούσας αμπελοοινικής κοινότητας, η θεμελίωση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αμπελουργία είναι βασικός πυλώνας του κλάδου και οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να καταστούν σταθερά βιώσιμες και ανταγωνιστικές ώστε να ανακοπεί η τάση μείωσης των αμπελουργικών εκτάσεων και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τελικών προϊόντων στις αγορές.

O προσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου κάθε περιοχής, στο πλαίσιο βιώσιμης διαχρονικά και ανταγωνιστικής αμπελουργίας με την αναβάθμιση της θέσης του ελληνικού οίνου στις αγορές αποτελεί το όραμα που μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσω του αμπελουργικού σχεδιασμού.

Οινοτουρισμός

Ήδη στο πλαίσιο της ΕΔΟΑΟ έχει συσταθεί και λειτουργεί Επιτροπή οινοτουρισμού στην οποία εκπροσωπούνται όλες οι αμπελοοινικές περιοχές.  Στόχος θα είναι η διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου, η δημιουργία εθνικού Συμβουλίου Οινοτουρισμού, η ενθάρρυνση των οινοποιείων για την έκδοση του σήματος του επισκέψιμου οινοποιείου και, βεβαίως, η προώθηση συνεργασιών με συναφείς κλάδους και φορείς.

Ε.Φ.Κ.

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, μαζί με τον ΣΕΟ και την ΚΕΟΣΟΕ,  για την κατάργηση του Ε.Φ.Κ. στο κρασί.  Δεδομένης  της αστοχίας του φόρου και της απορρύθμισης της οινικής αγοράς, αποτελεί πρώτιστη τρέχουσα προτεραιότητα της ΕΔΟΑΟ.

Πολιτισμός

Η σχέση του κρασιού με τον πολιτισμό  είναι άρρηκτη στη χώρα μας για χιλιετηρίδες.  Στόχος μας θα είναι να αναδειχθεί αυτή η σχέση και να  αξιοποιηθεί.  Παράλληλα θα επιδιωχθεί να διασφαλισθεί η άυλη πολιτιστική κληρονομιά σε σχέση με το αμπέλι και το κρασί στον τόπο μας.

Έρευνα – Καινοτομία

Στόχος θα είναι η δημιουργία δικτύου ερευνητών – επιστημόνων, αλλά και η διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με το σχεδιασμό της αμπελουργίας και της οινοποιίας.

Εκπαίδευση

Αντίστοιχα στην εκπαίδευση προτεραιότητα μας θα είναι  η δημιουργία πλαισίου εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού υλικού, η πιστοποίηση, η δημιουργία εργαλείων για την προώθηση του ελληνικού κρασιού ανά χώρα, η  δημιουργία Ακαδημίας Ελληνικού Οίνου.

Διάθεσή μας είναι να μελετηθούν οι ελλείψεις σε κατάρτιση σε εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία και να επιδιωχθεί η κάλυψή τους σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Στατιστικά

Σε συνδυασμό με τον αμπελουργικό σχεδιασμό, διερεύνηση της πρότασης για τη δημιουργία παρατηρητηρίου ή άλλης δομής για την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων και την πληροφόρηση του κλάδου.

Δομές

 • Επεξεργασία πρότασης για τις Ομάδες Προστασίας και Διαχείρισης των ΠΟΠ & ΠΓΕ
 • Επεξεργασία πρότασης για την εφαρμοστική ΥΑ αναγνώριση των Δ/κών
 • Επεξεργασία πρότασης για το ΕΣΑΤ ή άλλη δομή μέσω της οποίας θα επιτυγχάνεται η καλύτερη συμμετοχή του κλάδου στις αποφάσεις και τις ενέργειες του δημόσιου φορέα

Τεχνικά θέματα – ΚΕΠΟ – Επιτροπές

 • Επίτευξη συμφωνιών, μείζονα θέματα : ταινίες ελέγχου, υποζώνες ΠΟΠ, πολιτική αναγνώρισης και αλλαγών στους ΠΟΠ
 • Σύσταση συντονιστικής Επιτροπής Επιτροπών κατάταξης ΠΟΠ, στοχοθέτηση, έναρξη υλοποίησης δράσεων

Wine in Moderation

Συμμετοχή στις διεθνείς δραστηριότητες του WiM και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος με παράλληλη εκπόνηση της «ελληνικής θέσης». Για τον πρώτο χρόνο ένταξης θα πραγματοποιηθούν ή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:

 • Δημιουργία ομάδας εργασίας για την απόδοση του προγράμματος στην Ελλάδα
 • Προσαρμογή του προγράμματος και της ρητορικής του στα ελληνικά δεδομένα. Έχει δημιουργηθεί το ελληνικό πόρταλ του WIM στα ελληνικά και έχει αποδοθεί και εκτυπωθεί το έντυπο υλικό του προγράμματος στα ελληνικά. Έντυπο υλικό μοιράζεται στις εκδηλώσεις των περιφερειακών Οργανώσεων και στο Οινόραμα.
 • Συσπείρωση του ευρύτερου κλάδου του κρασιού κάτω από το Wine in Moderation και υποστήριξη δράσεων (ένταξη στο πρόγραμμα και στο μητρώο, εξουσιοδότηση χρήσης του σήματος, συνεργασίες)
 • Αυτορρύθμιση στην επικοινωνία – Wine Communication Standards
 • Εκπαίδευση Επαγγελματιών
 • Δράσεις προς τους καταναλωτές (οινοτουρισμός, οδήγηση υπό μέθη κτλ).
 • Συνδιοργάνωση συνεδρίου με θέμα τον οινοτουρισμό και της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών στην Ελλάδα (Σαντορίνη) τον Νοέμβριο 2017.

Κτήμα Τατοΐου

Θα επιμείνουμε σε αυτό που για όλες τις διοικήσεις της ΕΔΟΑΟ, με πρωτεργάτες τους Γιάννη Μπουτάρη και Σωτήρη Ιωάννου, αποτέλεσε διαχρονικά στόχο: Πρόκειται για την ανακατασκευή του παλαιού οινοποιείου στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου με την κατασκευή ενός πρότυπου εκπαιδευτικού οινοποιείου στα κτίσματα του παλαιού οινοποιείου καθώς και τη δημιουργία ανεξάρτητου αμπελώνα διάσωσης και προβολής όλων των ελληνικών ποικιλιών στη θέση του παλαιού αμπελώνα έκτασης 200 στρεμμάτων.

Η θέση του κτήματος δίπλα στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, ως και η ιστορία του και η αρχιτεκτονική των κτηριακών εγκαταστάσεων, δίνει τη δυνατότητα να συνδυασθεί, εκτός της εκπαίδευσης, και με τον οινοτουρισμό αλλά και με την πολιτιστική κληρονομιά.

Εισφορά

Εφαρμογή του νέου συστήματος ανταποδοτικής εισφοράς, κοινοποίηση και υποστήριξη της ανταποδοτικότητας, διάχυση “κουλτούρας πληρωμών”.

Οργάνωση

Ανάπτυξη της διαχειριστικής ικανότητας και δομής της οργάνωσης : ενεργοποίηση και συντονισμός ΣΕΟ – ΚΕΟΣΟΕ, λειτουργία ΔΣ, προϋπολογισμός – πόροι, οργάνωση λειτουργίας επιτροπών, εσωτερικός κανονισμός, προσλήψεις στελεχών, εσωτερικό μάρκετινγκ για ενημέρωση των μελών του κλάδου και εμπέδωση της στρατηγικής και των δράσεων, οργάνωση workshops και webinars, πρόγραμμα ενεργοποίησης των νέων.

Διεύρυνση

Ήδη η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των μελών της ΕΔΟΑΟ στην τελευταία συνεδρίασή της αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την ένταξη αντιπροσώπων του εξωτερικού στα συνδεδεμένα μέλη. Στόχος θα είναι να διευρυνθεί αυτού του είδους η σχέση και με εμπορικά δίκτυα εσωτερικού και εξωτερικού ως επίσης και με φορείς ή προσωπικότητες που σχετίζονται με το αμπέλι, το κρασί ή τους καταστατικούς σκοπούς της ΕΔΟΑΟ.

Απαραίτητη συνθήκη για την ευόδωση του προγραμματισμού μας, σε όλες τις κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν, είναι η  επιτυχής έκβαση των ακόλουθων που πρέπει να αποτελέσουν κεντρική επιδίωξη μας:

 • Πλατιά ενημέρωση του κλάδου για τα θέματα και τις δραστηριότητες της ΕΔΟΑΟ. Αξιοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση των διαδικασιών εκπόνησης του στρατηγικού σχεδιασμού για το αμπέλι.
 • Εμπέδωση κλίματος συνεργίας και διάχυσής του στον κλάδο με στόχο την επίτευξη συνοχής, διαχέοντας την αίσθηση του κοινού οράματος και εμπνέοντας τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου να συσπειρώσουν τις δυνάμεις τους για το συλλογικό όφελος.
 • Συντεταγμένη συνεργασία του κλάδου με την Πολιτεία με την παράλληλη ανάπτυξη νέων δομών συνεργασίας

Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων προαπαιτεί συλλογικότητα, κουλτούρα που είναι απαραίτητη να υιοθετείται σε κάθε επίπεδο στη χώρα μα

Source: Ellada

Previous Article

1ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Subtitula»

Next Article

«ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ»

Σχετικά άρθρα