H Όλγα Γεροβασίλη, στο Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2017»

Share:

Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία διεξαγωγής του σημερινού συνεδρίου.

Η σημερινή κυβέρνηση, ήδη από την αρχή την ανάληψης των καθηκόντων της, κατέστησε σαφές ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση και η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης συνδέονται αδιάρρηκτα με τη στρατηγική εξόδου από την οικονομική κηδεμονία. Η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί στρατηγικό μας στόχο για την έξοδο από την κρίση.

Για εμάς, όμως, η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης δεν έχει µόνο ποσοτικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που θα πρέπει να συνδεθεί και µε ποιοτικούς µετασχηµατισµούς. Απαιτείται μια συνολική προσέγγιση, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που να αγγίζει το ίδιο το υπόβαθρο πάνω στο οποίο ασκείται η οικονομική δραστηριότητα.

Το σχέδιο αυτό πλέον υπάρχει και εφαρμόζεται.

Δουλεύουμε πάνω σε αυτό με έναν συντονισμένο τρόπο, υπομονετικάαλλά σταθερά, μέσα από την υλοποίηση κλαδικών πολιτικών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας αλλά και την κοινωνίας.

Και θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω λίγο χρόνογια να εξηγήσω δύο από τους άξονες του σχεδίου αυτού, στους οποίους εμείς στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση.

Ο πρώτος τομέας αφορά την διοικητική ανασυγκρότηση του κράτους , η οποία για εμάς αποτελεί προϋπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Είναι βέβαιο ότι η προηγούμενη κατάσταση της δημόσιας διοίκησης λειτουργούσε ανασταλτικά σε κάθε απόπειρα ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η αναβάθμιση και ριζική αλλαγή της δημόσιας διοίκησης αποτελεί αδήριτη ανάγκη και υψηλή προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα κάθε τομέα άσκησης δημόσιας πολιτικής. Η απάντηση,όμως, δεν είναι η διάλυση και ιδιωτικοποίηση του κράτους.

Αντίθετα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα νέο πρότυπο δημόσιας διοίκησης. Μια διοίκηση σύγχρονη, που θα λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και θα έχει υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα.

Και προς αυτήν την κατεύθυνσή κινούμαστε με συντονισμένα βήματα, υλοποιώντας δράσεις που αλλάζουν το τοπίο και συμβάλλουν στην δημιουργία ενός σταθερού και ευνοϊκού περιβάλλοντος, το οποίο θα στηρίζει και θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα.

Ενδεικτικά:

  1. Ολοκληρώθηκαν τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων, τα οποία πλέον θα αναρτώνται ψηφιακά, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τη δομή και την διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης.
  2. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινάει η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την κινητικότητα. Με τον τρόπο αυτό αντικαθίσταται ένα απαρχαιωμένο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων, που έτρεφε το πελατειακό κράτος, με ένα σύγχρονο, ευέλικτο σύστημα κάλυψης των αναγκών της δημόσιας διοίκησης.
  3. Ετοιμάζουμε μητρώο διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης, στο οποίο θα μοντελοποιηθούν με σύγχρονα εργαλεία όλες οι διαδικασίες που διέπουν τις συναλλαγές με το Δημόσιο, προκειμένου να οδηγηθούμε στον ουσιαστικό ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και τελικά την απλοποίηση τους.
  4. Ξεκινάει η υλοποίηση της εθνικής πύλης για την κωδικοποίηση της Νομοθεσίας. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ιδιαίτερη σημαντική και θα συμβάλλει τόσο στο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στο κράτος όσο και να εδραιωθεί ένα πιο γόνιμο περιβάλλον για επενδύσεις.

Ο δεύτερος τομέας αφορά την στήριξη της καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές τα προαπαιτούμενα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής εποχής.

Στον τομέα αυτό η δική μας επιδίωξη είναι ένα ενιαίο, αδιαίρετο και συνεκτικό σχέδιο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή καλύτερα ψηφιακής στρατηγικής, το οποίο χαρακτηρίζουν τόσο οριζόντιες δράσεις και χρήσεις με στόχο τη διαλειτουργικότητα και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των επιμέρους δομικών μονάδων του κράτους, όσο και κάθετες τεχνολογικές λύσεις με στοχευμένο πεδίο εφαρμογής όπως καθετοποιημένες λύσεις στο χώρο της υγείας, των ταμείων, της φορολογικής και τεχνολογικής ανάλυσης κ.α.

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε μερικά παραδείγματα:

  • Προωθούμε άμεσα την πλήρη και αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στον Δημόσιο, με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολύ σημαντικά τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και σε όρους αποτελεσματικότητας.
  • Επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος των ΚΕΠ και εξετάζεται η επανασχεδίαση της κεντρικής διαδικτυακής κυβερνητική πύλης ΕΡΜΗΣ, με σκοπό να υποστηριχθούν νέες υπηρεσίες, που θα απευθύνονται τόσο σε πολίτες όσο και σε επιχειρήσεις, αλλά και να αποτελέσουν το σημείο ενιαίας και ομοιόμορφης παρουσίας των υπηρεσιών όλου του Δημοσίου.
  • Στο πλαίσιο του e-govnow, προχωρούν άμεσα οι εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ φορέων του Δημοσίου (κυρίως νοσοκομεία και φορείς του Υπουργείου Εργασίας), για τη διασύνδεση των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα έργο με τεράστια οφέλη για τον απλό πολίτη, αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κυρίες και κύριοι,

Αυτή η ελληνική κυβέρνηση είναι και θα είναι ισχυρός υποστηρικτής των προσπαθειών της υγιούς επιχειρηματικότητας. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό με έναν συντονισμένο τρόπο, υπομονετικάαλλά σταθερά, οικοδομώντας μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα,με έμφαση στους τομείς στους οποίους έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα και δυνατότητες υψηλής ανάπτυξης.

Στην προσπάθεια αυτή, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ήδη αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και έχει ξεκινήσει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς που πρωτοπορούν στους τομείς των μεταρρυθμίσεων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τελικός στόχος είναι ο μετασχηματισμός του σημερινού Δημοσίου στο σύγχρονο ψηφιακό Δημόσιο. Ένα Δημόσιο, θεματοφύλακα της νομιμότητας, αλλά ταυτόχρονα γρήγορο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Με την υλοποίηση του συνόλου των μεταρρυθμιστικών δράσεων που σχεδιάζει και υλοποιεί η κυβέρνηση να είστε βέβαιοι πως τα επόμενα χρόνια η δημόσια διοίκηση θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες για την οικονομική ανάκαμψη.

Σας ευχαριστώ.

Source: Ellada

Previous Article

«ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ»

Next Article

«1η γιορτή μανιταριών»

Σχετικά άρθρα