Μεταπτυχιακό στο Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου

Share:

Το Τμήμα Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Ηπείρου ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας», σύμφωνα με το το ΦΕΚ Β427/24-03-2015.

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017 με την εισαγωγή εξήντα (25) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Με την ολοκλήρωσή του ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει Master degree diploma στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε αποφοίτους υψηλού επιπέδου, πτυχιούχους κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογοθεραπείας, αλλά και Τμημάτων Σχολών Επιστημών Αγωγής και Υγείας Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνουν τη διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, κλινική άσκηση πράξης και εξετάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, ενώ το τέταρτο διατίθεται για πρακτική άσκηση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Aιτήσεις γίνονται έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της Προκήρυξης του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://msc-slt.ioa.teiep.gr/ και στο κεντρικό site του TEI Hπείρου:  www.teiep.gr

Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ τηλ. 2651050752, email: info@msc-slt.ioa.teiep.gr, και του Τμήματος  τηλ. 2651050712.

Source: Epirus

Previous Article

Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ : «Παιχνίδι Μοναξιάς»

Next Article

Με τον Πρωθυπουργό Α. Τσίπρα συναντήθηκαν οι 13 Περιφερειάρχες

Σχετικά άρθρα