Κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, οδοιπορικό ενημέρωσης

Share:

Οι φορείς που πραγματοποίησαν το πρώτο ΄ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΄ το 2016 με την ενεργό συμμετοχή άνω των 500 οργανώσεων από όλη την χώρα, αναλαμβάνουν μια νέα πρωτοβουλία ανάδειξης της αυθεντικής κοινωνικής οικονομίας και των φορέων της. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό ενημέρωσης –από την Καλαμάτα ως τον Έβρο- και τα νησιά.

Ξεκινάμε με την πεποίθηση πως, τίποτε δεν αλλάζει εκ των άνω εάν η κοινωνία δεν γνωρίζει αυτό που την ωφελεί και δεν είναι σε θέση να το απαιτήσει θεσμικά. Εάν η ίδια η κοινωνία δεν μπορεί να γίνει το υποκείμενο αλλαγής στο ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας, όπου υπάρχει σφετερισμός του χώρου από δυνάμεις του κράτους και της αγοράς.

Τα 7 και πλέον χρόνια της οικονομικής κρίσης αντί να ενισχυθεί η κοινωνία πολιτών που είναι προαπαιτούμενο για τη μόχλευση του τρίτου τομέα αυτό που διαπιστώνουμε είναι με πισωγύρισματα, βαλκανοποίηση, παρασιτισμός και άγονο κρατισμός. Μια πλήρη στασιμότητα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο της κοινωνίας πολιτών.

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα βρίσκεται στο περιθώριο..Αυτό που συνήθως προβάλλεται με κομπασμό από τις γραφειοκρατικές Ελίτ δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ΜΑΤΡΙΧ-μια εικονική πραγματικότητα με στόχο το λάφυρο των πόρων του ΕΣΠΑ. Ο κρατισμός, ο παρασιτισμός και οι ψευδεπίγραφες κοινωνικές επιχειρήσεις ρουφάνε κάθε ζωτική ενέργεια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτός χώρος. Για τις αυθεντικές κοινωνικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει μέριμνα, διαθέσιμοι πόροι και πολιτική αναγνώριση. Δεν υπάρχει η απαιτούμενη ενότητα ενός συλλογικού υποκειμένου.

Ο «τρίτος δρόμος» ο τρίτος τομέας που θα μπορούσε να δώσει λύσεις είναι ένας άγνωστος και δυσπρόσιτος τομέας στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Η γενικότερη υστέρηση της Ελληνικής οικονομίας μπορεί να   εξηγηθεί ως φαινόμενο από το τεράστιο έλλειμμα της κοινωνικής οικονομίας που βρίσκεται στο 2% περίπου, όταν Ευρωπαϊκός μέσος όρος , την ίδια στιγμή βρίσκεται στο 10%.

ΟΙ Δήμοι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχουν την κοινωνική βάση ούτε την αναγκαία κοινωνική συμμαχία για την αποκέντρωση, την συμμετοχική δημοκρατία, και την κοινωνική οικονομία. ΟΙ αντιστάσεις είναι ανεμικές όσο δεν είναι ενωμένη η κοινωνία πολιτών.

Κι αυτό συμβαίνει διότι, ένα πολύ μικρό τμήμα του Ελληνικού πληθυσμού γνωρίζει πραγματικά   τις δυνατότητες αναζωογόνησης της σύγχρονης οικονομίας με νέες θέσεις εργασίας τις οποίες μπορεί να προσφέρει ο τρίτος τομέας.

Ένα μικρότερο ακόμη μέρος γνωρίζει και συμμετέχει σε συνεργατικά κοινωνικά σχήματα. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης με ελάχιστους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς.

Το σκηνικό αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο όταν η οργανωμένη κοινωνία πολιτών πάρει πρωτοβουλίες και την υπόθεση στα χέρια της.

Για αυτό οι αυτοοργανωμένοι -αυθεντικοί φορείς της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας βγαίνουν μπροστά σε ένα οδοιπορικό Ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα..

Αποκλεισμένοι από το συγκεντρωτικό επικοινωνιακό σύστημα δημιουργούν τα δικά τους επικοινωνιακά γεγονότα με συμμετοχικές διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου.

Γιατί μόνον η Ενωμένη κοινωνία πολιτών μπορεί να ΄ενσαρκώσει΄ το μήνυμα ενότητας του συλλογικού υποκειμένου και να κάνει το όραμα πράξη στην κοινωνική οικονομία.

Το ζητούμενο μέσα από αυτή την πορεία είναι:

Πως θα αναδειχθούν τα οφέλη από την συμμετοχική δημοκρατία στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

Πως θα αναδειχθεί το συλλογικό υποκείμενο των εθελοντικών οργανώσεων ως συντελεστή στην διαμόρφωση κοινωνικού κεφαλαίου και της τοπικής συλλογικής δημιουργίας.

Πως θα αναδειχθεί ο συνεργατισμός ως οργανωτική κουλτούρα που συνδέει την ενεργητικότητα της τοπικής κοινωνίας με τις θεσμικές κοινωνικές καινοτομίες και την κοινωνική και οικονομική αποτελεσματικότητα.

Πως, μπορούν αναδειχθούν μέσα από την διαβούλευση, οι ανενεργοί υλικοί ανθρώπινοι πόροι της κάθε περιοχής, αγροκτήματα, υποδομές σε κτίρια και εγκαταστάσεις και πολιτιστικές υποδομές που χρειάζονται την συνεργασία των τοπικών φορέων και της νεολαίας προκειμένου να αξιοποιηθούν.

Πως, οι εθελοντές του δικτύου θα συμμετάσχουν στην δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την συμμετοχική δημοκρατία στην οποία θα συμβάλλουν με ιδέες, αρθρογραφία και διάλογο ώστε όλα τα παραπάνω ζητήματα να τεθούν σε ένα διαρκή δημόσιο ηλεκτρονικό διάλογο με στόχο την θετική επίδραση με ιδέες και προτάσεις στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών.

Μέσα από αυτή τη πορεία θα γίνει ουσιαστικός διάλογος και καταγραφή των εισηγητικών προτάσεων για κάθε περιοχή. Θα συμπληρωθούν ερωτηματολόγια από κάθε συμμετέχουσα οργάνωση αλλά και των φορέων που θα λάβουν μέρος στην υλοποίηση του προγράμματος. Το υλικό αυτό θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμμετοχική δημοκρατία που θα έχει τον τίτλο του προγράμματος «Pnika – Participatory democracy».

Η πορεία θα ξεκινήσει αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί μια ανοικτή συνέλευση στο χώρο της Πνύκας για τον συμβολισμό της συμμετοχικότητας των πολιτών στην οικονομική δημοκρατία αλλά και για να τονίσουμε την σημασία της στην κοινωνική δημοκρατία.

Κατόπιν οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα ακολουθήσουν με πούλμαν την διαδρομή-Κόρινθο -Τρίπολη-Καλαμάτα-Ηλιδα-Πάτρα-Καλάβρυτα-Αιγιο-Μεσολλόγγι -Αγρίνιο Ιωάννινα-Εγνατία Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική- Σέρρες-Καβάλα-Ξάνθη -Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα.

Επιστροφή Θεσσαλονίκη -Λάρισα-Βόλο-Τρίκαλα-Λαμία-Χαλκίδα Αθήνα.

Θα υπάρξουν κι ενδιάμεσοι σταθμοί από Δήμους που θα ζητήσουν συμμετοχή στο μεγάλο οδοιπορικό. Για τα νησιά θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα.

Την πρωτοβουλία και το συντονισμό για το οδοιπορικό ενημέρωσης αναλαμβάνουν Η ΠΕΣΚΟ ΄Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων κοινωνικής Οικονομίας΄και οι ΄Δρόμοι της Ελιάς Με την υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών.

Συμμετέχουν επίσης οι φορείς που πραγματοποίησαν πριν ένα χρόνο το πρώτο ανοικτό Συνέδριο Κοινωνικής οικονομίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

ΠΕΣΚΟ: τηλ. 2108813761

Email: peskonet@gmail.com

Δρόμοι της Ελιάς: τηλ. 27210 95620

Email: info@olivetreeroute.gr

Source: Ellada

Previous Article

Έργα αστικού ηλεκτροφωτισμού από το πρόγραμμα ELENA

Next Article

Δήμος Αρταίων: Στήριξη σε Πτηνοτροφικό και LAKY

Σχετικά άρθρα