Δελτίο Τύπου Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Share:

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τα μέλη του και τον επιχειρηματικό κόσμο της Πρέβεζας ότι το έργο με τίτλο: «FRESH WAYS – Crossborder Mechanismfor Greek Intermodaland Multimodal Transportof Fresh Products», στο οποίο το Επιμελητήριο Πρέβεζας συμμετέχει ως εταίρος, εγκρίθηκε στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ 2014-20.
Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η προώθηση οικονομικών, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών, μειώνοντας την εξάρτηση από τις οδικές μεταφορές. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στη βελτίωση των εμπορικών ανταλλαγών και των επιβατικών μεταφορών μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας, μέσω της καθιέρωσης νέων τρόπων αεροπορικής μεταφοράς νωπών προϊόντων.
Ο συγκεκριμένος στόχος θα επιδιωχθεί μέσω της αξιολόγησης της δυνατότητας χρήσης αεροπορικών εταιρειών μεταφοράς επιβατών για την αποστολή νωπών προϊόντων στην αποθήκη τους.Το έργο επίσης θα προωθήσει μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων, των ερευνητικών κέντρων και του επιχειρηματικού τομέα της περιοχής, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές.
Η έγκριση λοιπόν του συγκεκριμένου έργου αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, καθώς θα αποβεί πολύ ωφέλιμη για την περαιτέρω προώθηση και ευκολότερη διακίνηση των φρέσκων προϊόντων της Πρέβεζας συμβάλλοντας στην συνολική ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Source: Arta News

Previous Article

Μια φορά κι έναν καιρό…

Next Article

Δελτίο Τύπου του Ερυθρού Σταυρού

Σχετικά άρθρα